afeecaTV

GNB

NEWS

公告

【客服公告】心氣球新增購買方式暫緩上線16.08.30 17:50

 

親愛的用戶您好:

基於Overwatch新Patch的推出,主辦單位與決定於OSOK - AfreecaTV鬥陣特攻錦標賽賽制上進行調整,
主要調整內容如下: 

1. 報名者第二季全隊平均Rank 3000以上者亦可報名參加


2. 報名時間由9/9延長至9/10 23:59


3. 護送地圖比賽方式修正:
(1). 推車系統以遊戲內建系統判定勝負
(2). 若系統判定平手則以BO1控制地圖進行加賽

 

詳細資訊請參閱報名頁面及賽事規章:

報名資訊:http://goo.gl/gN1OFC
賽制規章:http://goo.gl/kysOkW


                                             

 

上一篇【活動公告】抓鬼特攻隊活動得獎名單16.09.07 下一篇【活動公告】HAAC活動得獎名單16.08.29
目錄 向上端